• توسعه دوره‌هاي آموزشي مهارت پايه و شغل محور.
 • توسعه دوره‌هاي آموزشي با همكاري مراكز آموزشي معتبر داخلي و خارجي.
 • تمركز بر آموزش‌هاي تخصصي و حرفه‌اي مورد نياز براي توسعه منابع انساني بخش علم،‌ فناوري و كارآفريني كشور.
 • ارايه خدمات آموزشي جامع به سازمان‌ها و مراكز دولتي و غير دولتي (شامل نيازسنجي آموزشي، برنامه‌ريزي آموزشي، اجرا و ارزيابي).
 • رعايت استانداردهاي آموزشي و حرفه‌اي.
 • طراحي و تدوين برنامه‌ها و دوره‌هاي آموزشي جديد.
 • اجراي دوره‌هاي آموزشي.
 • طراحي و اجراي آزمون‌هاي تخصصي و حرفه‌اي.
 • توليد و انتشار منابع و متون آموزشي.
 • توسعه قطب‌هاي علم و فناوري براي گسترش مرزهاي دانش.
 • تحقيق و توسعه و توليد فناوري‌هاي نوين.
 • جذب توان علمي نخبگان.
 • صيانت از ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و انقلاب فرهنگي.
 • ارتقا و تعميق معرفت ديني و ترويج فضائل اخلاقي در ميان جوانان در پرتو انديشه و سلوك ديني، اجتماعي و سياسي حضرت امام خميني (ره).
 • تبليغ و ترويج فرهنگ و هنر اسلامي- ايراني با رهيافتي زيبايي‌شناسانه، بديع و منطبق با زمان.
 • پرورش خلاقيت‌ها و استعدادهاي فرهنگي- هنري و تقويت روحيه خودباوري دانشجويان.
 • ارايه ايده‌ها، طرح‌ها و راهبردهاي اثربخش علمي- فرهنگي و ظرفيت‌سازي براي ايفاي نقش‌هاي ملي در مسير توسعه فرهنگي كشور.
 • همكاري مؤثر با دستگاه‌ها و مراكز علمي، فرهنگي و مجموعه‌هاي فناوري و صنعتي در سطوح استاني و ملي براي ايفاي نقش‌هاي برجسته در كشور.
 • همكاري علمي- آموزشی با دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي معتبر جهان براي تبادل تجربيات و دستيابي به دانش و فناوري‌هاي نوين.
 • گسترش همكاري بين‌المللي در حوزه‌هاي فناوري و صنعتي براي توليد ارزش افزوده و صدور محصولات و خدمات علمي، فني و صنعتي.
 • گسترش همكاري با مراكز علمي و فرهنگي، سازمان‌ها و نهادهاي مدني ملي و بين‌المللي، براي مشاركت در حل چالش‌هاي فرا روي جوامع اسلامي و كشورهاي منطقه.