به منظور شناساندن هر چه بيش‌تر اركان و مظاهر پرشكوه تمدن و فرهنگ ميهن اسلامي به نسل جوان و به ويژه دانشجويان كشور كه به شكوفايي استعدادها و بروز خلاقيت‌هاي علمي – فرهنگي اين نسل منجر مي‌گردد، جهاددانشگاهي براساس دو دهه تجربه و دستاوردهاي فرهنگي خود، اقدام به تأسيس «مركز گردشگري علمي – فرهنگي دانشجويان ايران» نموده است. هدف از تأسيس مركز، تمركز در سياستگذاري و هماهنگي تشكيلاتي در فعاليت‌هاي فرهنگي در امر گردشگري دانشجويان، اهتمام و اقدام به شناساندن مواريث، سنن و آثار مذهبي، تاريخي و ملي در عرصه‌هاي مختلف، ارائه الگوهاي جديد در برنامه‌هاي فرهنگي و سياحتي، تقويت روحيه جمع‌گرايي و فعاليت‌هاي گروهي در ميان دانشجويان، آشنايي با دست‌آوردهاي مثبت تاريخي، ملي و فرهنگي به منظور برقراري تبادل و تعامل صحيح و مثبت فرهنگي با آنها است.

  • همکاری در برگزاری یازده دوره طرح ملی گردشگری ایران مرز پرگهر
  • برگزاری اردوهای تفریحی و زیارتی و سیاحتی در قالب طرح ایران مرز پرگهر
  • کسب مقام اول کشور در چهارمین دوره طرح ملی گردشگری ایران مرز پرگهر
  • کسب مقام برتر کشور در برگزاری پنجمین دوره طرح ملی گردشگری ایران مرز پرگهرتوسط واحد کرمان
  • برگزاری اردوهای کویر نوردی و کویر شناسی با عنوان دریای خاک
  • برگزاری بازدیدهای علمی دانشجویان از کارخانجات و مراکز صنعتی
  • برگزاری اردوهای سیاحتی و بازدید از مواریث فرهنگی و تاریخی
  • برگزاری طرح ملی کوهنوردی با عنوان گنبد گیتی

 

 آدرس اینترنتی مرکز گردشگری دانشجویان

www.issta.ir